عناوین دوره گرافیک

ترم بهار 1399

برنامه گرافیک
ثبت نام آنلاین توضیحات شهریه-تومان

نام استاد

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین ترم اول 450.000 آقای احمدی 14-19 دوشنبه A طراحی پایه گرافیک 1
450.000 آقای قادر 8-11 دوشنبه A مبانی هنرهای تجسمی 2
450.000 آقای اسلامی 11-14 دوشنبه A Corel 3
ترم سوم 450.000 آقای قادر 11-14 دوشنبه A طراحی آرم    4
450.000 آقای نصیری 15-18 دوشنبه A کاربرد خط در گرافیک 5
450.000 آقای اسلامی 8-11 دوشنبه A InDesign 6
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

عناوین گرافیک

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

سطح

ردیف

450.000 30 طراحی پایه گرافیک ترم 1 1
450.000 30 مبانی هنرهای تجسمی
450.000 30 Corel
450.000 30 مبانی رنگ ترم 2 2
450.000 30 طراحی حروف
450.000 30 Photoshop
450.000 30 طراحی آرم    ترم 3 3
450.000 30 کاربرد خط در گرافیک
450.000 30 InDesign
450.000 30 عکاسی گرافیک ترم 4 4
450.000 30 پوستر
450.000 30 صفحه آرایی
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4       تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

دوره تکمیلی گرافیک (اختیاری)

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

ردیف

450.000 30 3D MAX 1
450.000 30 چاپ و بسته بندی 2
450.000 30 Illustrator 3
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4       تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید