عناوین دوره طراحی و نقاشی

ترم بهار 1399

برنامه طراحی و نقاشی
ثبت نام آنلاین توضیحات شهریه-تومان

نام استاد

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین   600.000 اقای تقوی 8-12 پنج شنبه A مبانی 1 طراحی و نقاشی 1
450.000 خانم یاحقی 13-16 پنج شنبه A طراحی 1 2
  450.000 اقای جدیدی 9-12 پنج شنبه A طراحی 3 3
600.000 اقای جدیدی 12-16 پنج شنبه A نقاشی 1 4
300.000 خانم فرتاش مهر 17-19 پنج شنبه A هنر در تاریخ 5
  450.000 اقای پورنظرعلی 9-12 یکشنبه A طراحی 4 6
600.000 خانم یاحقی 12-16 یکشنبه A نقاشی 2 7
300.000 خانم فرتاش مهر 17-19 یکشنبه A آشنایی با هنر ایران 8
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

دوره تخصصی طراحی و نقاشی

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

سطح

ردیف

600.000 30 مبانی 1 طراحی و نقاشی ترم 1 1
450.000 30 طراحی 1
600.000 30 مبانی 2 طراحی و نقاشی ترم 2 2
450.000 30 طراحی 2
650.000 30 نقاشی 1 ترم 3 3
450.000 30 طراحی 3
300.000 30 هنر در تاریخ
600.000 30 نقاشی 2 ترم 4 4
450.000 30 طراحی 4
300.000 30 آشنایی با هنر ایران
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4          تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید