عناوین دوره چرم

ترم بهار 1399

برنامه چرم
ثبت نام آنلاین توضیحات شهریه-تومان

نام استاد

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین   600.000 آقای دبیر 16-19 دوشنبه   کیف دست دوز 1
  490.000 آقای دبیر 16-19 دوشنبه قلمزنی روی چرم 2
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

دوره چرم دوزی

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

ردیف

600.000 30 ساخت کیف چرم دست دوز 1
600.000 30 ساخت کفش چرم دست دوز 2
600.000 30 معرق روی چرم 3
600.000 30 نقاشی روی چرم 4
490.000 20 سوخت نگاری روی چرم 5
490.000 20 قلم زنی (حکاکی) روی چرم 6
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید