عناوین دوره پتینه

ترم بهار 1399

برنامه پتینه
ثبت نام آنلاین توضیحات شهریه-تومان

نام استاد

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین   950.000 خانم مهتری 9-14 پنج شنبه A پتینه مقدماتی 1
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

دوره تخصصی پتینه

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

سطح

ردیف

850.000 50 پتینه مقدماتی ترم 1 1
850.000 50 پتینه تخصصی (دکوراتیو) ترم 2 2
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید