عناوین دوره نقاشیخط

ترم بهار 1399

برنامه نقاشیخط
ثبت نام آنلاین توضیحات شهریه-تومان

نام استاد

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین   600.000 خانم رسول زاده 16-19 یکشنبه A نقاشیخط 1
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

دوره تخصصی نقاشیخط

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

ردیف

600.000 30 نقاشیخط 1
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4         تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید