عناوین دوره تربیت مربی هنر کودک

ترم بهار 1399

برنامه تربیت مربی کودک
ثبت نام آنلاین توضیحات شهریه-تومان

نام استاد

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین - 850.000 خانم داداشلو 14-18 پنج شنبه A تجزیه و تحلیل هنر مدرن و هنر کودکان 1
خانم مالمیر 14-18 چهارشنبه A بازیهای رنگین، تفسیر نقاشی کودکان 2
خانم داداشلو 14-18 پنج شنبه A آموزشهای تکنیک های جدید خلاقیت هنر کودکان 3
خانم مالمیر 14-18 چهارشنبه A متدهای جدید آموزش موسیقی کودکان 4
خانم داداشلو 14-18 پنج شنبه A روانشناسی رشد کودک 5
خانم مالمیر 14-18 چهارشنبه A آشنایی با نمایش خلاق کودکان 6
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

دوره تخصصی تربیت مربی هنر کودک

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

ردیف

850.000 80 تجزیه و تحلیل هنر مدرن و هنر کودکان 1
بازیهای رنگین، تفسیر نقاشی کودکان 2
آموزشهای تکنیک های جدید خلاقیت هنر کودکان 3
متدهای جدید آموزش موسیقی کودکان 4
روانشناسی رشد کودک 5
آشنایی با نمایش خلاق کودکان 6
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید