عناوین دوره دوخت سنتی

ترم بهار 1399

برنامه دوخت سنتی
ثبت نام آنلاین توضیحات شهریه-تومان

نام استاد

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین   800.000 خانم یاحقی 8-13 سه شنبه A دوخت سنتی 1 1
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

دوره دوخت سنتی

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

سطح

ردیف

800.000 50 دوخت سنتی 1 ترم 1 1
800.000 50 دوخت سنتی 2 ترم 2 2
800.000 50 دوخت سنتی 3 ترم 3 3
800.000 50 دوخت سنتی 4 ترم 4 4
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

 

دوره تکمیلی دوخت سنتی (اختیاری)

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

ردیف

800.000 40 زرتشتی دوزی 1
800.000 40 تمبوره دوزی 2
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید