عناوین دوره جواهردوزی

ترم بهار 1399

برنامه جواهردوزی
ثبت نام آنلاین توضیحات شهریه-تومان

نام استاد

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین   850.000 خانم یاحقی 13-18 سه شنبه A جواهردوزی 1
  750.000 خانم یاحقی 8-12 یکشنبه A ژوردوزی و شبکه دوزی 2
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

عناوین  جواهردوزی

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

ردیف

850.000 40 جواهردوزی 1
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید