عناوین دوره خوشنویسی

ترم بهار 1399

برنامه خوشنویسی
ثبت نام آنلاین توضیحات شهریه-تومان

نام استاد

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین ترم اول 300.000 آقای احمدزاده 16-19 چهارشنبه   خوشنویسی تحریری 1
ترم دوم 300.000 آقای احمدزاده 16-19 چهارشنبه A خوشنویسی نستعلیق 2
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

دوره تخصصی خوشنویسی

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

سطح

ردیف

300.000 30 خوشنویسی تحریری ترم 1 1
300.000 30 خوشنویسی نستعلیق 1 ترم 2 2
300.000 30 خوشنویسی نستعلیق 2 ترم 2 3
شهریه ثابت: 140.000 تومان
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید