عناوین دوره میکس و مونتاژ

ترم بهار 1399

برنامه میکس و مونتاژ
ثبت نام آنلاین توضیحات شهریه-تومان

نام استاد

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین   600.000 اقای امین احمدی 15-18 سه شنبه A میکس و مونتاژ  1 1
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید

دوره تخصصی میکس و مونتاژ

شهریه (تومان)

ساعت تعداد

نام درس

ردیف

600.000 30 Adobe Premiere 1
600.000 30 Adobe After Effects 2
آدرس: انقلاب، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از خیابان طالقانی، کوچه شفیعی، پلاک 4      تلفن تماس: 66964613-021
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید