سرفصل طراحی و ساخت جواهرات

  تعداد ساعت: 60 ساعت

 نام درس: طراحی و ساخت جواهرات 1

 هدف درس:

 • عیار کردن

 • ذوب و ساخت لحیم

 • اصول چرخ کاری(صفحه و تسمه)

 • اصول چرخ کاری(مفتول و کیمین)

 • اصول جوشکاری

 • ساخت و جوشکاری زنجیر

 • ساخت رینگ ساده

 • چکش کاری

 • ساخت قاب انگشتر

 • ساخت دستبند طرح کارتیر

 • ساخت گوله برلیان

 • ساخت قاب سنگ اشک

 • ساخت قاب سنگ مارکیز

 • ساخت دستبند طرح کارتیر

 • ساخت لوله

 • سوهان کاری مارکیز و شاک و آکولاد

 • طراحی و قالب گیر و ساخت

 • سنگ تراشی

 • مخراج کاری

 • پروژه

 تعداد ساعت: 60 ساعت

  نام درس:طراحی و ساخت جواهرات 2

 هدف درس:

 • ابزارشناسی ایمنی و راه اندازی کارگاه

 • آشنایی با فلزات و آلیاژها

 • هنرهای تجسمی و سنگ شناسی

 • طراحی و اصول ساخت و استفاده از ابزار

 • ساخت فرم های مختلف با مفتول برنجی

 • ترکیب فرمهای ساخته شده و ساخت(گردنبند، دستبند، گوشواره)

 • خلاقیت و ابیتکار در طراحی و ساخت

 • ساخت فِرد و اتصالات

 • ساخت رکاب و آویز با مفتول

 • ساخت انگشتر

 • چند مدل بافت

 • طراحی و بررسی طرح انتخابی

 • اصول اره کاری و اجرای طرح

 • طراحی با نرم افزار corel

 • اصول کار با فرز

 • اصول سوهان کاری

 • اصول پوست کاری

 • اصول پرداخت

 • ساخت رکاب

 • پروژه