سرفصل گرافیک

  تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: طراحی پایه گرافیک

 پیش نیاز: -                                             ترم اول    

 هدف:

 • آموزش اصول طراحی اولیه، شناخت سطوح،احجام، و پتاسیل های طراحی ،آموزش اصول حاکم بر طراحی فیگور،حالت ها ، و شخصیت پردازی

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: مبانی هنرهای تجسمی 

 پیش نیاز: ....                                          ترم اول

 هدف:

 • آشنایی با عناصر تشکیل دهنده هر تصویر (نقطه،خط،سطح و حجم)به منظور شناخت مفاهیمی مانند تعادل و بهره گیری از پتانسیل های این عناصر در جهت ایجاد ارتباط بصری

  تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: Corel

 پیش نیاز: ....                                          ترم اول

 هدف:

 • بهترین نرم افزار وکتور بابت تنظیمات قبل از چاپ، متخصص طراحی لوگو، آرم، قالب و فرم بندی کارهای چاپی

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: مبانی رنگ

 پیش نیاز: مبانی هنرهای تجسمی               ترم دوم            

 هدف:

 • آشنایی با الفبای رنگ و بکارگیری آن در ایجاد ارتباط بصری

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: طراحی حروف

 پیش نیاز: طراحی پایه                                 ترم دوم            

 هدف:

 • آموزش روش های مطالعه و شناخت عناصر نوشتاری گذشته و حال

 

 تعداد ساعت: 40 ساعت

 نام درس: Photoshop

  پیش نیاز: Corel                                        ترم دوم     

 هدف:

 • محصول قدرتمند شرکت ADOB در زمینه ویرایش و ادیت تصاویر و ساخت جلوه های ویژه و گرافیک بر روی عکس، قابل استفاده برای عکاسان، گرافیست ها،معماران

 

  تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: طراحی آرم

  پیش نیاز: طراحی حروف                             ترم سوم     

 هدف:

 • آموزش اصول و روش های حاکم بر طراحی نشانه های تصویری

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: کاربرد خط در گرافیک

  پیش نیاز: طراحی حروف                             ترم سوم     

 هدف:

 • بهره مندی از روش های گوناگون تولید عناصر نوشتاری و کارکرد آن در طراحی گونه های گرافیک (شامل پوستر، نشانه های تصویری)

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: Indesign

 پیش نیاز: فتوشاپ                                      ترم سوم 

 هدف:

 • قدرتمترین محصول شرکت ADOB در زمینه صفحه آرایی مناسب برای طراحی مجلات ،کتاب،سررسیدها،بروشور

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: عکاسی گرافیک

 پیش نیاز: -                                               ترم چهارم 

 هدف:

 • آموزش مقدماتی اصول عکاسی و شناخت ویژگی های عکسی در جهت بهره مندی از این عنصر بصری در طراحی گونه های گرافیک

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: پوستر

 پیش نیاز: طراحی آرم،طراحی حروف،نرم افزار    ترم چهارم 

 هدف:

 • آموزش عوامل موثر بر طراحی پوستر و بهره مندی از قالب های این گونه های گرافیک در ایجاد ارتباط

 

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس: صفحه آرایی

 پیش نیاز: طراحی آرم،طراحی حروف،نرم افزار    ترم چهارم 

 هدف:

 • آموزش شناخت و بررسی و مطالعه سوابق کتاب آرایی در ایران و اصول حاکم بر طراحی صفحه آرایی با توجه به تعدد بهره مهندی از این گونه گرافیک در مطبوعات وجراید