سرفصل میکس و مونتاژ

  تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس:  Adobe primiere

 پیش نیاز: آشنایی به سیستم کامپیوتر و سیستم عامل ویندوز

 هدف درس:

 •  متحرک سازی (Motion)

 •  (جلوه های ویژه صوتی)Audio effects

 • کروماکی color key

 • ساخت تیتراژ Title

 • Capture

 • Export, import

 تعداد ساعت: 30 ساعت

 نام درس:  Adobe after effects

 پیش نیاز: adobe primiere

 هدف درس:

 • اصلاح رنگ و نور color correction

 • Motion graphics

 • جلوه های ویژه تصویری video effects

 • Composite

 • ساخت انیمیشن و تیزرهای تبلیغاتی