جستجو در کلاس‌ها

الگوسازی 5 A
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,480,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,330,000 تومان
دوخت 5 A
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 04:00
هزینه شرکت در دوره: 1,480,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,330,000 تومان
الگوسازی 6
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,480,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,330,000 تومان
دوخت 6
شهره احمدصادقی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,480,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,330,000 تومان
پرسپکتیو
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی (رنگ شناسی)
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی (فرم) دکوراسیون و طراحی داخلی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
طراحی پایه گرافیک
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 18:30
هزینه شرکت در دوره: 1,750,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,400,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:15 الی 14:15
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
نرم افزار فتوشاپ گرافیک
مرتضی واحدی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
تربیت مربی هنر کودک
کبری مالمیر - فریبا داداشلو
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,656,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,324,000 تومان
کارگاه آموزشی تذهیب
علی بهمنی
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 950,000 تومان