جستجو در کلاس‌ها

مشاوره رایگان انتخاب رشته هنری
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/03/01
روزهای برگزاری:
شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
پرسپکتیو
محمدعلی عرفانیان سلماسیان ترک پور
شروع دوره:
1402/04/01
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی (رنگ شناسی)
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/04/01
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی (فرم) دکوراسیون و طراحی داخلی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/04/01
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
شهریه ثابت مرخصی 1
تعیین نشده است
شروع دوره:
1402/01/27
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 290,000 تومان
طراحی اندام 1
هانیه نصیری صادقلو
شروع دوره:
1402/04/05
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
طراحی پایه طراحی لباس
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1402/04/06
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,560,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,400,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی طراحی لباس
زهرا نصير
شروع دوره:
1402/04/05
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
طراحی پایه گرافیک
غلامحسن احمدي
شروع دوره:
1402/04/22
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,540,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,400,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1402/04/22
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
نرم افزار فتوشاپ گرافیک
کیمیا شریف
شروع دوره:
1402/04/22
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
طراحی 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/04/20
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان