ترم پنجم دکوراسیون داخلی

هنر



لیست کلاس های دسته بندی ترم پنجم دکوراسیون داخلی مرکز هنر
کارگاه دکور (چوب)
امین شاه کرم
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 15:00
هزینه: 2,015,000 تومان
نورپردازی
پریسا ساکی
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه: 1,540,000 تومان
دیجیتال ۳ ۳Dmax
سیدسعید ناصری مرتضوی
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 1,540,000 تومان
نرم افزار Vray
سیدسعید ناصری مرتضوی
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه: 1,540,000 تومان
کارگاه 2 پتینه
المیرا کریمی
شروع دوره:
1403/04/20
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه: 1,540,000 تومان
خلاقیت در دکوراسیون و طراحی داخلی
شهره قوی روح
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 1,540,000 تومان