ترم اول طراحی لباس

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول طراحی لباس مرکز هنر
طراحی اندام 1
هانیه نصیری صادقلو
شروع دوره:
1402/04/05
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
طراحی پایه طراحی لباس
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1402/04/06
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,560,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,400,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی طراحی لباس
زهرا نصير
شروع دوره:
1402/04/05
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,120,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان