ترم چهارم طراحی لباس

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم طراحی لباس مرکز هنر
کاربرد خطوطA
هانیه نصیری صادقلو
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه: 1,456,000 تومان
آشنایی با الگو و دوختA
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1403/04/18
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه: 2,028,000 تومان
تصویر سازی A2
مهسا صديقين
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه: 1,456,000 تومان
تاریخ لباس ایرانA
فرحناز رضايي
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه: 1,456,000 تومان