ترم دوم گرافیک

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم دوم گرافیک مرکز هنر
مبانی رنگ گرافیک A
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
طراحی حروف A
نوشین طاهران پور
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
نرم افزار فتوشاپ گرافیک A
ندا فرمهینی فراهانی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان