ترم سوم عکاسی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ترم سوم عکاسی مرکز هنر
نورپردازی حرفه ای (آتلیه) A
لیدا شبانی آباده
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
خلاقیت A
محمدمهدي كشاورزي
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,458,000 تومان
خلاقیت B
هیراد رحمانی
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان
فتوشاپ 2‌ (ریتاچ) B
علیرضا وحیدی
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,365,000 تومان