کارگاه تخصصی رزین

هنر

لیست کلاس های دسته بندی کارگاه تخصصی رزین مرکز هنر
کارگاه تخصصی رزین
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/04/11
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,056,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 880,000 تومان
آشنایی با دوره رزین
تعیین نشده است
شروع دوره:
1402/03/25
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان