نقاشی روی پارچه مقدماتی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی نقاشی روی پارچه مقدماتی مرکز هنر
نقاشی روی پارچه مقدماتی
شهلا رفعتی
شروع دوره:
1402/04/04
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره: 1,690,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,300,000 تومان