ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی

هنرلیست کلاس های دسته بندی ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی مرکز هنر
ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1403/01/27
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,740,000 تومان