ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته

هنرلیست کلاس های دسته بندی ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته مرکز هنر
ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته
فاطمه جوام
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,042,000 تومان