ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته مرکز هنر
ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته
تعیین نشده است
شروع دوره:
1402/04/22
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,458,000 تومان