کارگاه طراحی و نقاشی

هنر

آیا شما هم به هنرطراحی و نقاشی علاقه دارید و تصمیم دارید که به صورت حرفه ای در این زمینه آموزش ببینید؟

آیا هنوز دوره مورد نظر خود را برای آموزش در این زمینه پیدا نکردید؟

پیشنهادِ ما اینکه كارگاه رایگان آشنایی با دوره طراحی و نقاشی را از دست ندهید.

در این کارگاه هنرجویان عزیز به صورت رایگان با هنر جذاب طراحی و نقاشی آشنا می شوند.

تمامی ابزار به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان عزیز قرار می گیرد.

چه کسانی می توانند در این کارگاه شرکت کنند؟

تمامی علاقه مندان به هنر طراحی و نقاشی می توانند در این کارگاه شرکت نمایند.

  • تاریخچه مختصر هنر طراحی و نقاشی
  • آشنایی با هنر طراحی و نقاشی
  • آشنایی با فضای بازارکار این هنر
  • ابزارهای اولیه برای شروع هنر طراحی و نقاشی
  • توضیح در رابطه با سرفصلهای دوره طراحی و نقاشی مرکز هنر جهاد دانشگاهی تهران
  • تجربه عملی در زمینه  طراحی و نقاشی

در نهایت هنرجویان عزیز، کارگاه را با هنر دست خودشان به پایان خواهند رساند.