پورتفولیو

هنرلیست کلاس های دسته بندی پورتفولیو مرکز هنر
پورتفولیو
زهرا پاشائی
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان