نقش برجسته

هنر

نقش برجسته یک اثر هنری است که یک نقش یا طرح روی یک سطح، حکاکی می شود. برای تکنیک نقش برجسته ما از روش کاستن و افزودن گل استفاده می کنیم، یعنی ما بخش هایی را که سطح صافی با گل ایجاد کردیم را با اضافه کردن گل برجسته تر می کنیم و قسمت های دیگر را با ابزار مناسب از گل کم می کنیم تا پستی و بلندی ها بر روی نقش برجسته ایجاد گردد. نقش برجسته قدمت طولانی داشته و حالتی میان نقاشی و مجسمه سازی دارد که معمولا بدون رنگ پردازی ساخته می شود. اگر چه خاک رس و چوب احتمالا مواد مورد استفاده در این هنر بوده ولی نخستین اثر نقش برجسته، با سنگ و سنگ تراش می باشد. نقش برجسته دارای سه نوع( کم عمق، عمق زیاد و عمقی یا گود) می باشد. برای ایجاد یک دیوار نقش برجسته چندین قطعه یا بخش های مختلفی را ایجاد کرده و کنار هم می گذارند تا تداعی گر یک صحنه باشد. و به طور کلی نقش برجسته و مواد به کار رفته در آن از یک جنس می باشد.

برای اینکه بتوانید تکنیک‌های استفاده درست از ابزار و اجرای ماهرانه طرح‌های نقش برجسته را یاد بگیرید، به آموزش تخصصی نیاز دارد.  دوره نقش برجسته مرکز هنر جهاد دانشگاهی تهران زیر نظر اساتید مجرب برگزار می‌شود. در این دوره شما تمام نکات و تکنیک‌های مربوط به هنر نقش برجسته را یاد می‌گیرید و در پایان نیز مدرک قابل ترجمه جهاد دانشگاهی تهران را دریافت خواهید کرد.