پتینه روی مجسمه

هنر

در این دوره روی مجسمه های پلی استر و گچ تکنیکهای پتینه با رنگ و ابزار اجرا می شود به جهت جنسیت سازی مجسمه های پلی استر و گچی