کیف پول دولت

هنر

ورکشاپ آموزش کیف پول دو لت در سه جلسه

دوستانی که از آشنایی با  هنر چرمدوزی ندارند با شرکت در این دوره می توانند با فضای کلی کار چرم آشنا شوند و محصولی ساخته دستان خود داشته باشند.

از انتقال الگو روی چرم و برش تا دوخت و آماده سازی کیف پول همراه با رنگ لبه