کارگاه ساخت پاکدست

هنرلیست کلاس های دسته بندی کارگاه ساخت پاکدست مرکز هنر
کارگاه ساخت پادکست
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/06/05
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 19:00
هزینه: 1,800,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,440,000 تومان