لیست کلاس های دوره الگوسازی 4 مرکز هنر
الگوسازی  A 4
مریم منیعی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,729,000 تومان