مبانی 1 طراحی و نقاشیA

هنر | طراحی و نقاشی | ترم اول طراحی و نقاشی
مدت دوره:
40 ساعت
تعداد جلسات:
10 جلسه
روزهای برگزاری:
سه شنبه
زمان برگزاری:
16:00 الی 20:00
مهلت ثبت نام: 1402/04/31 - 9:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

ظرفیت باقیمانده: 0
تاریخ شروع: 1402/04/20
تاریخ پایان: 1402/06/31
قیمت دوره: 1,540,000 تومان

نقاشی فرایندي است که در طی آن رنگ بر روي سطح انتقال داده می شود. به این فرایند نقاشی و به این شخصی که این کار را انجام می دهد نقاش میگویند. از ساحتی دیگر، نقاشی بیان خویشتن است؛ نخستین ابزار بیانی در اولین سالهاي طفولیت که علاقه ها، احساسات و مسائل درونی کودك با آن بیان می شود. نیاز به این ابزار قوي بیان، همواره در ناخودآگاه هر انسانی محفوظ است؛ اما به دلیل عدم آموزش و تکرار آن در سنین بعدي، فراموش و از درجۀ اعتبار پیشین ساقط می شود. امروزه بسیاري از آموزش هاي علمی و عملی همراه با تجسم سازي و قوت بخشی تخیل و از راه هاي تصویري کارکرد عمیق تر و مؤثرتري می یابد. لذا آموزش نقاشی به صورت علمی و تخصصی اهمیت فراوان دارد و آموزشهاي کوتاه مدت، امکانی براي یادگیري سریع این رشته تخصصی، علمی و هنري است.

اهداف:

- ارتقاي سواد بصري هنرجویان، آشنایی با انواع مواد و مصالح نقاشی؛

- آشنایی عمومی هنرجویان با مبانی، تکنیک ها و رویکردهاي نقاشی رنگ و روغن؛

- آشنایی کلی با دیگر تکنیک هاي نقاشی، پاستل، مدادرنگی و آبرنگ؛

- یافتن مسیر و راه و روش شخصی هنري

 

 • توضیحات پیرامون مبانی و شناخت عناصر بصری
 • شناخت : کادر
 • عناصر بصري رنگ :
 • نقطه
 • خط
 • سطح
 • حجم
 • شکل
 • بافت
 • تونالیته ها
 • كيفيات بصري رنگ :
 • تعادل
 • فضا
 • ریتم
 • تناسب
 • حرکت
 • کمپوزیسیون
 • معرفي متريال ها و ابزار ها

تذكر: پيشنهاد مي شود در آموزش مباني روش كاربردي بكار گرفته شود و تمرينات به گونه اي طراحي مي شود تا هنرجويان ضرورت درس مباني را در ارتباط با كارگاه هاي طراحي و نقاشي درك كنند.

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول طراحی و نقاشی
مبانی 1 طراحی و نقاشی
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,540,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,400,000 تومان
طراحی 1
مجتبي رجب شعباني
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان