مبانی هنرهای تجسمی طراحی لباس کد B

هنر | طراحی لباس | ترم اول طراحی لباس
مدت دوره:
30 ساعت
تعداد جلسات:
10 جلسه
روزهای برگزاری:
دوشنبه
زمان برگزاری:
12:00 الی 15:00
مهلت ثبت نام: 1402/09/11 - 9:00
فرصت باقیمانده ثبت نام با تخفیف:

ظرفیت باقیمانده: 1
تاریخ شروع: 1402/10/04
تاریخ پایان: 1402/12/24
قیمت دوره: 1,250,000 تومان   1,000,000 تومان

مبانی هنرهای تجسمی را می توان به قواعد درک زبان بصری و ایجاد اثر در هنرهای تجسمی تعبیر کرد. به وسیله شناختن و تجربه کردن مبانی هنرهای تجسمی، زبان آثار هنری که با تجسم و با ارتباط بصری سروکار دارند بهتر فهمیده و به کار گرفته می شوند.

هنرهای تجسمی از عناصر بصری معینی شکل یافته اند. این عناصر در درون اثر روابط زنده و فعالی با یکدیگر دارند و به هیچ وجه به عنوان عناصری مفرد و جدا از هم تلقی نمی شوند.

عناصر بصری در یک اثر تجسمی عبارتند از: نقطه، خط، سطح، حجم، شکل (Form)، بافت، رنگ، تیرگی و روشنی

کیفیت بصری عبارت است از: روابطی که در روند سازمان دادن و نظم بخشیدن به عناصر بصری مطرح می شود. در این دوره به شناخت رنگ، ویژگی ها، کابردها و مفاهیم آن پرداخته خواهد شد.

 • معارفه ، تعريف هنرهاي تجسمي ، عنوان كردن عناصر تشكيل دهنده هنرهاي تجسمي ، تعريف كادر
 • تعريف نقطه (هندسي ، غير هندسي) تعريف انواع خطوط (راست ، منحني ، شكسته ؛ عمود و افق و مورب ) تمرين : تجمع و پراكندگي با انواع خطوط . (بيان رواني انواع نقاط و خطوط گفته شود) ، تناسبات طلايي
 • تعريف سطح (هندسي و غيرهندسي)- تفاوت سطح با نقطه – تناسب
 • تداخل سطوح با دايره – مربع – مثلث- انتخاب ديتيل مناسب از 3 تمرين بالا به شرطي كه بين سفيدي ها و سياهي ها تعادل و تناسب برقرار باشد (با استفاده از منظره ياب) - چرخاندن به جهت عقربه ساعت ديتيل بالا و ايجاد يك موتيف خلاقانه – تعادل ، تقارن ، تناسب
 • طراحي 5 يونيت 3*3 به شرطي كه تناسب بين سفيد و سياه اغراق آميز نباشد
 • نگاتيو كردن يونيت هاي بالا - يونيت ها را به اندازه ي 9*9بزرگ مي كنيم و برش مي دهيم و روي مقواي سفيد و سياه مي چسبانيم
 • يكي از يونيت ها را انتخاب كرده و با تغييرات تدريجي در 5 مرحله به مربع 3*3 سفيد و سياه مي رسانيم- تعريف انواع ريتم (تكرار منظم)
 • يك يونيت را به حداكثر تنوع در فرم مي رسانيم (حداقل 20 مدل)
 • يك يونيت را به حداكثر تنوع در حجم مي رسانيم .(تعريف حجم) حجم مثبت و حجم منفي - معرفي مجسمه سازي كاهشي و افزايشي
 • تعريف انواع بافت و درست كردن آن

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول طراحی لباس
طراحی اندام 1 کد B
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/10/05
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
طراحی پایه طراحی لباس کد B
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان